Mine værktøjer
Du er her: Forside diverse filer til download mm. opgavemaskine.py
Handlinger tilknyttet webside

opgavemaskine.py

af Lars Bauer JørgensenSidst opdateret 08/05 2007 12:12

Regne opgaver på samlebånd implementeret i python og cherrypy.

Klik her for at hente fil

Størrelse: 10.4 kB - Filtype text/python-source

Indhold af fil-indholdsobjekt

#!/usr/bin/env python
# -*- coding: UTF-8 -*-
# copyright Lars Bauer Jørgensen. Bauer Data ApS.
# Licence GPL
import random
import cherrypy
"""
+----------+----------+----------------+-------------+------+
| Addition | Division | Multiplikation | Subtraktion | help |
+----------+----------+----------------+-------------+------+
|                              |
| 5 + 7 = 12                        |
| 6 + 3 =             +-log--------------+-+  |
|                 | 3 + 7 = 10  :-) |R|  |
|                 | 3 + 7 = 10  :-) |U|  |
|                 | 3 + 7 = 10  :-) |L|  |
|                 | 3 * 7 = 10  :-) |L|  |
|                 | 3 + 7 = 10  :-) |E|  |
|                 | 3 - 7 = 10  :-( | |  |
|                 | 3 + 7 = 10  :-) | |  |
|                 +------------------+-+  |
|                              |
+-----------------------------------------------------------+

"""

happy=" :-)"
surprise=" :-o"
sat=" :-("

help_text={
	"Addition":"(Heltal) Læg to tal sammen. Formlen er 'a + b =' ",
	"Subtraktion":"(Heltal) Træk to tal fra hinanden. Formlen er 'a - b =' ",
	"Multiplikation":"(Heltal) Gang to tal med hinanden. Formlen er 'a * b ='",
	"Division":"(Heltal) Divider to tal med hinanden. Formlen er 'a / b ='",
	"Ligning":"(Heltal) Løs ligning . Hvad er x. Formlen er 'ax + b = c -> x=",
	"Intervaller":"Her angives intervaller for de variable som opgaverne bygges af",
}
conditions={
	"Addition":"True",
	"Subtraktion":"a > b",
	"Multiplikation":"True",
	"Division":"b !=0 and a % b == 0",
	"Ligning":"a != 0 and b != c and (c - b) % a == 0",
}

expresion={
	"Addition":"a+b",
	"Subtraktion":"a-b",
	"Multiplikation":"a*b",
	"Division":"a/b",
	"Ligning":"(c -b) / a",
}
representation={
	"Addition":"%(a)s+%(b)s =",
	"Subtraktion":"%(a)s-%(b)s =",
	"Multiplikation":"%(a)s*%(b)s =",
	"Division":"%(a)s/%(b)s =",
	"Ligning":"%(a)sx+%(b)s=%(c)s -> x =",
}
# ax +b = c"
# ax	= c - b
# x	= (c -b) / a
buttonlist=[opr for opr in expresion.keys()]
buttonlist.append("Intervaller")
buttonlist.append("help")

interval_defs={\
	"Addition"	:{ "a": {"min":0,"max":17}, "b": {"min":0,"max":17},},
	"Subtraktion"	:{ "a": {"min":0,"max":17}, "b": {"min":0,"max":17},},
	"Multiplikation":{ "a": {"min":0,"max":17}, "b": {"min":0,"max":11},},
	"Division"	:{ "a": {"min":0,"max":101}, "b": {"min":2,"max":11},},
	"Ligning"	:{ "a": {"min":0,"max":101}, "b": {"min":2,"max":11}, "c": {"min":2,"max":11},},
	}

intervaller={\
	"Addition"	:{"a":range(17),	"b":range(17)	},
	"Subtraktion"	:{"a":range(17),	"b":range(17)	},
	"Multiplikation":{"a":range(11),	"b":range(0,11)	},
	"Division"	:{"a":range(10,101),	"b":range(2,11)	},
	"Ligning"	:{"a":range(0,10),	"b":range(0,11)	,	"c":range(0,11)	},
	}

def get_variable_names(regneArt=""):
	set=[x for regneart in intervaller.keys() for x in intervaller[regneart].keys() if regneArt == "" or regneart==regneArt]
	for v in set:
		while v in set: set.remove(v)
		set.append(v)
	set.sort()	
	return set


def init_intervals():
	for regneart in interval_defs.keys():
		for variable in interval_defs[regneart].keys():
			limits= interval_defs[regneart][variable]
			intervaller[regneart][variable]=range(limits["min"],limits["max"])

def td(strg):
	return "<td>"+strg+"</td>"

def inputHtml(name,value,size="4",maxlength="4"):
		a="""<input type="text" name="%s" value="%s" size="%s" maxLength="%s">""" % (name,value,size,maxlength)
		return a

def submitHtml(name,value=""):
	return '<input type="submit" name="%s" value="%s">' % (name,value)

class Opgave:
	def get_random_values(self):
		vnames=get_variable_names(regneArt=self.regneart)
		while True:
			for variable in vnames:
				x=self.variable[variable]=random.choice(intervaller[self.regneart][variable])
				if variable=="a" : a=x
				elif variable=="b" : b=x
				elif variable=="c" : c=x
				elif variable=="d" : d=x
				elif variable=="e" : e=x
			if eval(conditions[self.regneart]):
				self.result=eval(expresion[self.regneart])
				break

	def __init__(self,regneart="Addition"):
		self.variable={}
		self.regneart=regneart
		self.get_random_values()

	def prt(self,result=""):
		return representation[self.regneart] % self.variable + result + self.valid_strg(result)

	def valid_strg(self,result):
		rigtig,fejl,mangler=self.validate(result)
		if result=="":
			return ""
		if rigtig:
			return happy
		if fejl:
			return sat
		if mangler:	
			return surprise
		print "error"

	def validate(self,result):
		if result=="":
			return 0,0,1 
		try: result=int(result)
		except: return 0,0,1
		if self.result==result:
			return 1,0,0
		return 0,1,0
		
class opgaveMaskine:
	def help(self):
		ret=['<b>%s	: </b>%s <br />' % (issue,help_text[issue]) for issue in help_text.keys() if self.help_issue in ("help","index",issue)]
		return "\n".join(ret)
		

	def interval_menu(self):
		variabel_names=get_variable_names()
		ret=[]
		ret.append('<table><form action="set_interval" method="POST">')
		ret.append("<thead><th>Regneart</th>")
		for variabel_name in variabel_names:
			ret.append('<th>min %s</th><th>max %s</th>' % (variabel_name,variabel_name))
		ret.append('</tr></thead>')
		for regneart in interval_defs.keys():
			ret.append('<tr><td>%s </td>' % regneart)
			for variabel in variabel_names:
				try: ranges=interval_defs[regneart][variabel]
				except:
					ret.append(td("&nbsp;"))
					continue # variable name not part of this 
				for limits in ("min","max"):
						ret.append(td(inputHtml("%s.%s.%s"% (regneart,variabel,limits),ranges[limits])))
						
			ret.append("</tr>")
			
		ret.append(submitHtml("intervaller",value="Gem intervaller"))
		ret.append('</form></table>')	
		return "\n".join(ret)

	interval_menu.exposed = True

	def set_interval(self,**pargs):
		args=[(x,pargs[x]) for x in pargs.keys()]
		ret=""
		for key,value in args:
			try: regneart,variabel,limit=key.split(".")
			except ValueError: continue
			try: value=int(value)
			except ValueError:
				ret='<p color="red">Angiv venligst tal</p>'
				return self.kommandos(kommando="Intervaller")+ret
			interval_defs[regneart][variabel][limit]=value
		return self.kommandos(kommando="Intervaller")	

	set_interval.exposed = True
	
	def headPart(self):
		if self.headpart =="":
			self.headpart=open(self.headfilename).read()
		return self.headpart

	def score(self):
		"""Return liste antal (<rigtige>,<fejl>,<mangler>))"""
		rigtige=0
		fejl=0
		mangler=0
		for ix in range(len(self.opgaveListe)):
			res=self.opgaveListe[ix].validate(self.result[ix])
			rigtige= res[0]
			fejl= res[1]
			mangler= res[2]
		return rigtige,fejl,mangler

	def get_buttons(self):
		if self.buttonlisthtml is None:
			Ret=[]
			for knap in self.buttonlist:
				Ret.append('<input tabindex=0 type="submit" name="kommando" value="%s">' % knap )
			
			self.buttonlisthtml="<table><td>" + "</td><td>".join(Ret) + "</td></table>"
		return self.buttonlisthtml

	def validate(self):
		self.error=False
		if self.kommando=="index":
			return ""
		if self.nykommando:
			return ""

		opgaveSvar=[self.opgaveListe[ix].prt(result=self.result[ix]) for ix in range(len(self.opgaveListe)) if self.opgaveListe[ix].validate(self.result[ix])[2]==0]
		self.log.insert(0,"\n".join(opgaveSvar))
		interval=range(len(self.opgaveListe))
		interval.reverse()
		for ix in interval:
			if self.opgaveListe[ix].validate(self.result[ix])[0]==1:
				self.opgaveListe.remove(self.opgaveListe[ix])
		return ""

	def set_opgaver(self,number=-1):
		if number==-1:
			number=self.antal_opgaver
		# print self.kommando	
		self.opgaveListe=[Opgave(self.kommando) for i in range(number)]

	def opgaveHtml(self):
		interval=range(len(self.opgaveListe))
		a="""<tr><td>%s</td>
			<td><input tabindex=%s type="text" name="result" size="4" maxLength="4" alt="Skriv et heltal">
		</td></tr>""" 
		return "".join([a % (self.opgaveListe[ix].prt(result=""),ix+1) for ix in interval])

	def generer_opgave(self):
		if self.kommando=="index":
			return ""
		# print self.kommando	
		if len(self.opgaveListe)==0 or (len(self.result) > 0 and self.score()[1]==0 and self.score()[2]==0):
			self.result={}
			self.set_opgaver()
		self.log.insert(0,"Beregn")	
		ret=[ '<table><form action="calculate" method="POST">']
		ret.append(self.opgaveHtml())
		ret.append('<input type="submit" value="Kontrol"></form></td>')
		ret.append('</table>')
		return "".join(ret)

	def header(self):
		strg=['<form action="kommandos" id="opgavemaskine" method="POST">']
		strg.append(self.get_buttons())
		strg.append('</form>')
		return strg

    def footer( self ):
      return '<p><a target="_blank" href="http://www.databassen.dk:8090/bauerdata/diverse-filer-til-download-mm/opgavemaskine.py">Se kildekode</a></p>'

	def canvas(self):
		canvashtml=self.header()

		canvashtml.append('<table border="0">')
		canvashtml.append('<td width="65%" valign="top">')
		if self.kommando=="help":
			 canvashtml.append(self.help())
		elif self.kommando=="Intervaller":
			canvashtml.append(self.interval_menu())
		elif self.kommando != "index":
			canvashtml.append(self.validate())
			canvashtml.append(self.generer_opgave())
		canvashtml.append('</td>')
		canvashtml.append('<td><textarea readonly="1" cols="20" rows="20">%s</textarea></td>' % "\n".join(self.log))
		canvashtml.append('</table>')

		return "".join(canvashtml)

	def page(self):
		return self.headPart()+self.canvas()+self.footer()

	def index(self, kommando = "index",result=None, check = ""):
		self.antal_opgaver=10
		self.opgaveListe=[]
		self.opgave={}
		self.opgave_art={}
		self.log=["velkommen\n"]
		self.nykommando=True
		self.buttonlisthtml=None
		self.buttonlist=buttonlist
		self.headpart=""
		self.headfilename="sqlhead"
		self.kommando=kommando
		self.variables={}
		self.result={}
		self.error=False
		init_intervals()
		return self.page()+"<br /><a>kommando %s</a>" % self.kommando
	index.exposed = True

	def calculate(self,result):
		self.nykommando=False
		self.result=result
		return self.page()
	calculate.exposed = True

	def kommandos(self,kommando="",result=None,check=""):
		if kommando=="help":
			self.help_issue=self.kommando
		self.opgaveListe=[]
		self.result={}
		self.nykommando=True
		self.kommando=kommando
		self.log.insert(0,self.kommando)
		init_intervals()
		return self.page()

	kommandos.exposed = True

cherrypy.root = opgaveMaskine()

if __name__ == '__main__':
  cherrypy.config.update(file = 'opgavemaskine.conf')
  cherrypy.server.start()

Relateret indhold
« august 2018 »
søn man tir ons tor fre lør
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Chat Rooms
Dyrk motion

Trim ballerup

 

Powered by Plone, the Open Source Content Management System